Zapraszam na internetową wystawę fotograficzną pt. „Skarby drewnianej architektury sakralnej”.

Zdjęcia zostały wykonane w latach 2019-2022, w większości w okresie trwającej pandemii COVID-19, na terenie województwa podkarpackiego (aktualizacja: Maj 2022 – oraz województwa małopolskiego). Część sfotografowanych obiektów znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej, a na szczególną uwagę zasługują cerkwie czy kościoły wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO, znajdujące się m.in. w Haczowie, Bliznem, Smolniku czy Turzańsku.

Zgromadzone zdjęcia są wyjątkowe ze względu na charakter poznawczy i ich wartość dokumentalną. Za kilka, kilkanaście lat ten krajobraz na pewno się zmieni, a sfotografowane obiekty i ich otoczenie będą już wyglądały inaczej.

Do chwili obecnej udało się zgromadzić zdjęcia ponad 60 obiektów (aktualizacja: Listopad 2021 – ponad 100 obiektów), (aktualizacja: Luty 2022 – 120 obiektów), (aktualizacja: Maj 2022 – 150 obiektów). Będą one prezentowane w cotygodniowych cyklach budując pełny obraz wystawy.

Oczywiście, nie są to wszystkie miejsca, które należałoby odwiedzić i uwiecznić na zdjęciach. Zostało jeszcze wiele do obejrzenia i pokazania.

Michał Urbanek
Krośnieńska Grupa Fotograficzna
Camera Obscurra