Skarby drewnianej architektury sakralnej – odsłona XLII

Krasice

Cerkiew greckokatolicka p.w. Świętego Michała Archanioła z 1899 r.

Cerkiew greckokatolicka p.w. Świętego Michała Archanioła z 1899 r. Opuszczona po 2 wojnie światowej. Przejęta przez kościół rzymskokatolicki, a następnie w 1998 r. zwrócona cerkwi greckokatolickiej. Remontowana w latach 90 XX w. Drewniana cerkiew konstrukcji zrębowej. Orientowana. Dwudzielna. Prezbiterium mniejsze od nawy, zamknięte trójbocznie z boczną zakrystią. Kruchta od frontu nawy. Dach jednokalenicowy, kryty blachą. Wieżyczki ośmioboczne: większa, nad nawą i mniejsze nad babińcem i prezbiterium. Wewnątrz sklepienie kolebkowe. Chór muzyczny wsparty na dwóch słupach, o prostej linii parapetu. Na stropie (imitacja nieba z gwiazdami) i ścianach polichromia figuralno – ornamentalna. Pierwotne wyposażenie zaginęło lub wywiezione do muzeum w Łańcucie. Dzwonnica murowana typu parawanowego z małą wieżyczką. Dzwonnica murowana z 1920 r. z daszkiem dwuspadowym i małą wieżyczką z latarnią.

http://www.kosciolydrewniane.pl/