Skarby drewnianej architektury sakralnej – odsłona XLVII

Rozdziele

Cerkiew Narodzenia Najświętszej Maryi Panny zbudowana w 1785 r.

Cerkiew prawosławna pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w miejscowości Rozdziele pochodzi z II połowy XVIII wieku, z roku 1785. Budynek świątyni został przeniesiony do Rozdziela z Serednicy koło Ustrzyk Dolnych. Pierwotnie była to cerkiew greckokatolicka pw. Opieki Matki Bożej. Po wysiedleniu mieszkańców Serednicy w ramach akcji „Wisła” 1947 roku opuszczona cerkiew popadała w ruinę. W 1984 roku rozpoczęto starania o przeniesienie świątyni do Rozdziela. W 1984 roku wmurowano kamień węgielny pod budowę cerkwi. W 1985 roku cerkiew została przeniesiona a rok później odbyło się poświęcenie świątyni. Wewnątrz znajduje się oryginalny ikonostas z przełomu XIX i XX wieku. Cerkiew została wpisana do rejestru zabytków w 1985 roku.

http://www.polskaniezwykla.pl