JEST TEMAT

Co w fotografii jest najważniejsze? Odpowiedź na to pytanie zapewne jest różna, w zależności od stopnia fotograficznej dojrzałości oraz sposobu rozumienia i traktowania tego medium. My uważamy, że najważniejszy w zdjęciu jest temat. Forma, owszem, […]