Skarby drewnianej architektury sakralnej – odsłona XLVI

Męcina Wielka

Cerkiew greckokatolicka pw. św. św. Kosmy i Damiana zbudowana w 1807 r. Obecnie rzymskokatolicki kościół parafialny.

Cerkiew wzniesiono w konstrukcji zrębowej, a ściany pokryto gontem. Wnętrze świątyni nakrywają stropy płaskie, a zdobi je polichromia architektoniczno – ornamentalno – figuralna z lat 1930 i 1938 r. Wyposażenie stanowi kompletny ikonostas (ściana z ikonami) z XIX w. oraz dwa XIX – wieczne ołtarze boczne w tradycji barokowej. Na ścianach znajduje się wiele innych ikon, np. fragment rzędu prazdiników z XVIII w. czy ikona św. Andrzeja.

http://www.drewniana.malopolska.pl