Skarby drewnianej architektury sakralnej – odsłona XLII

Czermna

Kościół pw. św. Marcina wzniesiony w 1520 r., na miejscu poprzedniej,zniszczonej świątyni.

W XVIII w. został znacznie przebudowany, m.in. dostawionokaplicę nakrytą ośmiopolową kopułą. Kościół modrzewiowy, posiada słupową wieżę orazzrębową konstrukcję ścian, które są dwustronnie oszalowane pionowymi deskami. Nawęi prezbiterium wieńczy dach jednokalenicowy, wieżę dach namiotowy. Wnętrze zdobipolichromia z 1877 r. W świątyni zachowało się bogate wyposażenie z XVIII/XIX w., w tym 5 ołtarzy, ambona, organy. W ołtarzu głównym znajduje się kopia cudownego obrazu Matki Boskiej Pocieszenia z XVI w., oryginał znajduje się w nowej świątyni.

http://www.drewniana.malopolska.pl/