Skarby drewnianej architektury sakralnej – odsłona XLVI

Konieczna

Cerkiew pw. św. Bazylego Wielkiego zbudowana w 1903 r. na miejscu poprzedniej, która spłonęła.

Cerkiew pw. św. Bazylego Wielkiego w Koniecznej została zbudowana w 1903 r., po II wojnie światowej uległa częściowemu zniszczeniu. Remontowana była pod koniec latach 60. i w latach 90. XX w. Obecnie użytkowana jest jako świątynia prawosławna. Budowla zwraca uwagę swoją architekturą, nietypową dla drewnianych cerkwi w polskich Karpatach. Od strony zachodniej wznosi się pokryta w całości blachą trzykondygnacyjna, prosta wieża. Blacha pokrywa również cześć ścian prezbiterium, wszystkie dachy oraz wieńczące je hełmy. Ściany nawy oraz część ścian prezbiterium oszalowane są pionowymi deskami. Wnętrze świątyni nakrywa pozorne sklepienie kolebkowe pokryte dekoracją malarską ukazującą rozgwieżdżone niebo. Polichromia ścian wykonana została w 1938 r. Uwagę zwraca przede wszystkim nietypowy, schodkowy ikonostas wykonany na pocz. XX w.

https://malopolska.szlaki.pttk.pl