Skarby drewnianej architektury sakralnej – odsłona XLVII

Polna

Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła pochodzący z około II poł. XVI w.

Nawa i prezbiterium nakryta jednolitym dachem wielopołaciowym, nad starszą częścią kościoła. Prezbiterium zdobi renesansowa polichromia figuralna z poł. XVI w., odkryta w latach 1966–67. Malowidła przedstawiają sceny Męki Pańskiej oraz postaci świętych. Ołtarz główny i dwa boczne późnobarokowe pochodzą z XVIII w. W ołtarzu głównym umieszczono renesansowy obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XVI w. oraz barokowy Św. Andrzeja z XVIII w. Obok kościoła stoi murowana, trójprzelotowa dzwonnica parawanowa z XIX w.

http://www.drewniana.malopolska.pl