Skarby drewnianej architektury sakralnej – odsłona XLV

Grab

Kościół pw. Matki Bożej Śnieżnej zbudowany w latach 90-tych XX wieku.

Kościół w obecnym kształcie powstał w latach 90. (prowizoryczna kaplica postawiona została w 1957 r.). Usytuowany jest miejscu nieistniejącej greckokatolickiej cerkwi pw. śś. Kośmy i Damiana zbudowanej w 1809 r. Świątynia ta miała charakterystyczną sylwetkę trójdzielnej cerkwi łemkowskiej z łamanym dachem krytym gontem. Jedna z wież nadbudowana była nad kruchtą (przedsionkiem), drugi hełm nakrywał nawę główną, trzeci – prezbiterium. W cerkwi znajdował się ikonostas z 1856 r.

Po wysiedleniu rdzennej ludności łemkowskiej w ramach powojennej „Akcji Wisła”, świątynia w całości uległa spaleniu w roku 1953. Z cerkwi ocalała tylko figura Matki Bożej, która stoi w bocznym ołtarzu po prawej stronie oraz dwa metalowe krzyże, które wieńczyły cerkiewne kopuły.

Przebudowany kościół, poświęcony w 2001 r. otrzymał tytuł Matki Bożej Śnieżnej. Obecnie jest to kościół filialny parafii pw. św. Maksymiliana Kolbe w Krempnej i służy mieszkańcom Grabiu, Ożennej i Wyszowatki.

Pamiątką przeszłości jest także znajdujący się z tyłu dawny łemkowski cmentarz parafialny z pięknymi żeliwnymi i kamiennymi krzyżami. Na terenie wsi można zobaczyć jeszcze zabytkowe przydrożne krzyże i kapliczki. Znajdują się tu również dwa cmentarze z I wojny światowej (nr 4 i nr 5), zaprojektowane przez słowackiego architekta Duszana Jurkovicza.