Skarby drewnianej architektury sakralnej – odsłona XLIV

Wola Michowa

Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej – drewniany kościół filialny rzymskokatolicki, zbudowany w 2010 r.

Dekretem Ordynariusza Diecezji Przemyskiej ks. Biskupa Ignacego Tokarczuka z dnia 30.09.1979 roku Wola Michowa została włączona do parafii Łupków. Pierwotną siedzibą parafii był Smolnik gdyż ze wszystkich miejscowości włączonych do parafii tylko tam znajdowała się świątynia. Parafia początkowa obejmowała wsie: Smolnik, Wola Michowa, Mików, Nowy Łupków, Duszatyn, Radoszyce, Osławica, Stary Łupków, Maniów, Balnica Szczerbanówka, które wcześniej należały do parafii Komańcza i były obsługiwane przez dojeżdżających księży. 21.09.1991 roku ks. Biskup Ignacy Tokarczuk poświęcił nowo wybudowany kościół w Nowym Łupkowie. Jednocześnie w Woli Michowej poświęcono przeniesiony tam z Nowego Łupkowa, kościółek drewniany. Z biegiem lat coraz bardziej starzeje się i niszczeje konstrukcja kościoła. 26.01.2005 roku kiedy proboszczem był ks. Zbigniew Jakieła przyjęto myśl o budowie nowego kościoła. Ukonstytuował się Komitet Budowy Kościoła w Woli Michowej, w którego skład weszli: przewodniczący – Wojciech Gosztyła, sekretarz – Maria Socińska , skarbnik – Barbara Bigajczyk. Rpzpoczęto zbiórkę funduszy na ten ceł. 13.09.2005 roku. Na spotkaniu z ks. ABP Józefem Michalikiem uzyskano pozytywną opinię o budowie kościoła. W 2006 roku zakupiono, przetarto i wysztaplowano drewno na budowę świątyni. Po objęciu parafii przez ks. Tadeusza Włocha w 2006 roku przystąpiono do realizacji budowy. Po zebraniu dokumentacji i pozwoleń 1.08.2007 roku rusza budowa kościoła według projektu inż. Bogdana Jezierskiego z Łupkowa, z jodłowych bali tzw. płazów o dachu kalenicowym krytym gontem. Nad wejściem głównym znajduje się wieża słupowa o wysokości 14 m, która podkreśla karpacki styl budowli. Nad nawą na wieży głównej oraz na sygnaturce widnieją krzyże pozłacane w pracowni konserwatorskiej Romana Dawidziaka, które doskonale komponują się z architekturą świątyni. Fundament obłożony został miejscowym kamieniem, które 23.09.2007 r. poświęcił ks. Dziekan Jan Krupiński. 16.02.2009 roku rozpoczęto prace przy postawieniu bryły kościoła. Prace wykonali cieśle Stanisława Gruszki z Podhala. 26.08.2009 roku w budującym kościele odprawiono pierwszy odpust ku czci Matki Bożej Częstochowskiej. W dniu 1.07.2010 roku proboszczem został ks. Leszek Czerwonka. Już w pierwszym miesiącu zorganizował przekazanie przez O. Generała Izydora Matuszewskiego ikony Matki Bożej Częstochowskiej przygotowanej dla budującego się kościoła w Woli Michowej. Uroczystości odbyły się na Jasnej Górze w dniu 29.07.2010 roku z udziałem licznych pielgrzymów z parafii. Ikona namalowana została przez Rafała Stępniaka na trzystuletniej desce dębowej. Opisana ikona do parafii przybyła w dniu 11.09.2010 roku, najpierw do kościoła parafialnego a dnia 12.09.2010 roku w asyście orkiestry dętej, scholii, licznych parafian i gości została procesyjnie przeniesiona do kościoła Woli Michowej, aby spocząć tam w ołtarzu głównym. Niedługo potem w dniu 12.12.2010 roku odbyło się poświęcenie kościoła pw. N.M.P. JASNOGÓRSKIEJ KRÓLOWEJ BIESZCZADZKIEJ KRAINY. Tego historycznego aktu dokonał ks. ABP Józef Michalik w asyście licznie przybyłych księży z dekanatu, parafian, gości z bliższej i dalszej okolicy.