Skarby drewnianej architektury sakralnej – odsłona XLIII

Olszyny

Parafia Rzymskokatolicka Podwyższenia Krzyża. Kościół zbudowany został w 1900 r.

Obecny kościół zbudowany został w 1900 r. wg projektu Łukasza Filipiaka. Przy budowie wykorzystano materiał z poprzedniej, również drewnianej świątyni z 1580 r. Kościół poświęcony 6 XI 1900 r. Kościół drewniany, konstrukcji zrębowej, oszalowany, trzynawowy. Polichromia wnętrza figuralna i ornamentalna, neogotycka, wykonana przez Stanisława Gucwę w 1908 r. Ołtarz główny i dwa boczne neogotyckie, wykonane w latach 1902-1904 w Tyrolu, chrzcielnica, ambona neogotycka z czasu budowy kościoła, ponadto obraz Chrystusa upadającego pod krzyżem z II poł. XVI w., pochodzący z poprzedniego kościoła.