Skarby drewnianej architektury sakralnej – odsłona XLVII

Moszczenica

Kaplica pw. Chrystusa w Ciemnicy pochodząca z ok. 1680 r.

Kaplica położona na cmentarzu w Moszczenicy pochodzi z ok. 1680 r. Na obecne miejsce przeniesiono ją ze starego cmentarza. Jest to kaplica w stylu barokowym, której ściany i dach pokryto gontem. W wejściu zobaczyć można późnogotycki portal z 1. poł. XVI w., zwieńczony łukiem o wykroju w tzw. ośli grzbiet. Znajdujące się w środku malowidła ze scenami Męki Pańskiej w stylu baroku ludowego pochodzą z ok. 1680 r. W wyposażeniu kaplicy odnaleźć można m.in. barokowy obraz Chrystus w Ciemnicy z Matką Boską Bolesną z przełomu XVII i XVIII w. oraz barokową rzeźbę Chrystus u słupa.

https://visitmalopolska.pl