Skarby drewnianej architektury sakralnej – odsłona XLVI

Jodłówka Tuchowska

Parafia Rzymskokatolicka św. Michała Archanioła zbudowana w 1871 r.

Kościół został zbudowany w 1871 r. przez żydowskiego właściciela Jodłówki, Mendela Kalba, który kupił wieś wraz z obowiązkiem wystawienia kościoła. Drewniany, konstrukcji słupowo-zrębowej, szalowany, jednonawowy. Wnętrze pochodzi z II poł. XIX w. Ołtarz główny z obrazem św. Michała Archanioła wykonał Julian Kruczkowski w 1905 r. (lub ks. Ignacy Ziemba w 1890 r.), konfesjonał z XVIII/XIX w., cztery witraże wykonane w Zakładzie Witraży Stanisława Gabriela Żeleńskiego w Krakowie wg projektu Stefana Matejki. Polichromia na stropie ze scenami figuralnymi malowana przez Amalię Rzepkę. W latach 2003-2014 miał miejsce gruntowny remont kościoła dotyczący architektury i wyposażenia, a także otoczenia kościoła.

https://jodlowkatuchowska-wiz.diecezja.tarnow.pl