Skarby drewnianej architektury sakralnej – odsłona XLV

Krzywa

Cerkiew greckokatolicka św. św. Kosmy i Damiana. Obecnie kościół rzymskokatolicki pw. Niepokalanego Poczęcia NMP. Wzniesiony w 1924 r.

Cerkiew parafialną greckokatolicką św. św. Kosmy i Damiana w Krzywej (obecnie kościół filialny rzymskokatolicki NMP Niepokalanie Poczętej) zaczęto wznosić w 1924 r. na miejscu wcześniej spalonych świątyń. Budowla wzorowana jest na cerkwiach staroruskich. Nad centralną częścią nawy znajduje się kopuła, a nad zachodnią i prezbiterium wieżyczki z pozornymi latarniami. Na ścianach obitych deskami nie ma polichromii. Wewnątrz świątyni zobaczyć można dwa ołtarze boczne z końca XIX w., a w prezbiterium znajduje się ołtarz główny z baldachimem i współczesnym tabernakulum. Obok cerkwi widnieje drewniana dzwonnica.

http://www.drewniana.malopolska.pl