„Żyli wśród nas” to wystawa fotograficzna, której tematem są pamiątki po społeczności Żydowskiej żyjącej na terenie czterech powiatów: krośnieńskiego, jasielskiego, brzozowskiego i strzyżowskiego.
Społeczność ta, żyjąca na terenie Podkarpacia, posiada długą i bogatą historię. Została ona gwałtownie przerwana przez straszliwą zbrodnię Holokaustu. Pozostały po niej nieliczne ślady. Krośnieńska Grupa Fotograficzna CAMERA OBSCURRA postanowiła uwiecznić je na fotografii.

Dziewięciu uczestników grupy sfotografowało piętnaście miejsc-pamiątek (Barwinek, Brzozów, Czudec, Dukla, Frysztak, Hałbów, Jasienica Rosielna, Jasło, Korczyna, Krosno, Niebylec, Nowy Żmigród, Rymanów, Strzyżów, Warzyce).
Praca trwała rok, a jej rezultatem jest wystawa, na która składa się 30 plansz z 87 zdjęciami.

Głównym bohaterem ekspozycji jest społeczność, która została zgładzona. Za kolorowymi kadrami i ciekawą kompozycją kryje się więc tragedia – osobista i narodowa.
Te zdjęcia mówią, tak naprawdę, o śmierci i przypominają nam wszystkim, czym kończy się każda fanatyczna ideologia oparta na nienawiści.
Ofiary domagają się od nas refleksji i pamięci, a wystawa chce o tym przypomnieć.

Wernisaż wystawy odbył się 25 stycznia 2023 roku w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie i zgromadził kilkadziesiąt osób: miłośników fotografii i lokalnej historii.
Organizatorem imprezy była Krośnieńska Grupa Fotograficzna Camera Obscurra i Regionalne Centrum Kultur Pogranicza.
Autorami fotografii są: Barbara Paściak, Barbara Pruś, Jerzy Jezierski, Roman Klara, Waldemar Litarowicz, Piotr Mercik, Tomasz Wajda, Tomasz Pojnar i Michał Urbanek.

Wystawa czynna do końca lutego 2023 r.

Zwiedzanie wystawy jest bezpłatne. Wystawę można oglądać w dniach odbywających się w RCKP wydarzeń artystycznych lub po wcześniejszym ustaleniu pod nr tel. 13 43 218 98.

Krośnieńska Grupa Fotograficzna Camera Obscurra serdecznie dziękuje Regionalnemu Centrum Kultur Pogranicza za umożliwienie realizacji wystawy.
Dziękujemy też wszystkim, którzy przybyli na wernisaż, udostępniali na FB relację z tego wydarzenia, i tym, którzy zechcieli podzielić się z nami uwagami i spostrzeżeniami dotyczącymi wystawy.

Zdjęcia z wernisażu – Tomasz Pojnar (Camera Obscurra)

fot. Tomasz Pojnar