W dniu 10.06.2022 r. na polu namiotowym Stasiana ( niedaleko Tylawy, gmina Dukla ) odbyły się zawody drwali. W zawodach udział wzięło 12 zawodników. Rozegrano pięć konkurencji: ścinka drzew, a następnie okrzesywanie, składanie pilarki, przerzynka kombinowana na kozłach oraz precyzyjna przerzynka. Konkurencja ścinania została przeprowadzona w drzewostanie, natomiast pozostałe cztery konkurencje odbyły się na składzie drewna sąsiadującym z polem namiotowym.

fot. Jerzy Jezierski