Wyprawa w Tatry, na  szczyty gór
aby przybliżyć dal obszarów 
a czołem sięgnąć chmur…

fot. Izabela Gryb