… czyli tygodniowe spojrzenie na Krosno (21.01.2022 – 27.01.2022).