… czyli tygodniowe spojrzenie na Krosno (7.01.2022 – 13.01.2022).