„Po wytworzeniu mowy odkrycie sposobów wydobywania ognia zajmuje pierwsze miejsce w szeregu wynalazków ludzkiego plemienia”- Darwin.

Reportaż powstał w dniu 16.06.2024 r. w Archeoparku Kopiec ( osada neolityczna ) w rejonie m. Ujazdy

fot. Jerzy Jezierski