Skarby drewnianej architektury sakralnej – odsłona XXXVII

Kotów

Drewniana greckokatolicka cerkiew pw. Św. Anny została zbudowana w latach 1923-1925 r.

Drewniana cerkiew pw. Św. Anny w Kotowie została zbudowana w latach 1923-1925. Należała do greko-katolickiej parafii i dekanatu Bircza, archidiecezji Przemyśl. Obiekt utracił swoich pierwotnych właścicieli, a następnie do początku lat 70-tych był użytkowany przez Państwowe Gospodarstwo Rolne jako magazyn.
Budynek cerkwi wzniesiony jest na kamiennej podmurówce, na dębowych podwalinach z zastosowaniem konstrukcji zrębowej. Zbudowano ją na planie krzyża greko-katolickiego. Składa się z sanktuarium połączonego z nawą, z babińca i zakrystii. W nawie głównej występują krążyny podpierające ściany transeptu. Nawa główna zwieńczona jest kopułą na ośmiobocznym tamburze.
Cerkiew otacza fartuch pokryty gontem.
Obecnie trwają prace remontowo-konserwatorskie, których realizacja jest
możliwa dzięki dotacji Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu.