Skarby drewnianej architektury sakralnej – odsłona XXXV

Manasterzec

Cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego, obecnie Kościół rzymskokatolicki pw. Przemienienia Pańskiego z około 1818 r.

Cerkiew p.w. Przemienienia Pańskiego w powstała według różnych źródeł w 1818 lub 1820 roku. W roku 1822 świątynia została poświęcona. Parafia grekokatolicka należała wówczas do dekanatu leskiego, posiadała również cerkiew filialną w Bezmiechowej. W latach 1932-1935 budynek świątyni był remontowany. Kolejne remonty przekształciły pierwotny wygląd cerkwi.
Po 1947 roku podobnie jak wiele innych cerkwi bieszczadzkich, również ta została opuszczona na skutek masowych przesiedleń ludności. Budynek stał nieużywany do lat 60-tych, kiedy to zaczął pełnić funkcję magazynu jabłek. W drugiej połowie lat 60-tych świątynia została przejęta przez kościół rzymskokatolicki.

Od drugiej połowy lat 60-tych dawna cerkiew grekokatolicka została przejęta przez kościół rzymskokatolicki. Do dziś jest użytkowana jako kościół pw. Przemienienia Pańskiego.

Cerkiew jest budynkiem drewnianym, trójdzielnym o konstrukcji zrębowej, oszalowanym. Nad nawą umieszczona jest ośmioboczna, baniasta kopuła z latarnią. W 2000 roku podczas remontu dobudowano dwie zakrystie po obu stronach świątyni.


https://ilovebieszczady.pl