Skarby drewnianej architektury sakralnej – odsłona XXXV

Zyndranowa

Kaplica katolicka, czasem opisywana także jako kościół pw. św. Michała Archanioła.

Kaplica ta jest współużytkowana razem z reaktywowaną od 1991r. parafią greckokatolicką pw. św. Mikołaja z siedzibą w Komańczy