Skarby drewnianej architektury sakralnej – odsłona XXXIV

Kostarowce

Cerkiew greckokatolicka pw. Świętego Szymona Słupnika z 1872 r. Od 1946 r. kościół rzymskokatolicki pw. Narodzenia NMP.

Gruntownie przebudowana w 1931 – dachy i 1987 r. Odnowienie wnętrza w 1939 r.

Cerkiew drewniana, konstrukcji zrębowej. Trójdzielna. Orientowana. Prezbiterium mniejsze od nawy, zamknięte trójbocznie z bocznymi zakrystiami. Wieża od frontu, kwadratowa konstrukcji słupowej, nadbudowana nad babińcem. Zwieńczona dachem namiotowym. Główne wejście od frontu osłonięte gankiem wspartym na dwóch słupach. Dach trójkalenicowy, kryty blachą z dwoma ośmiobocznymi wieżyczkami. Zwieńczonymi blaszanymi hełmami baniastymi. Wewnątrz strop płaski z fasetą. Polichromia figuralna z 1 poł. XX w. Przedstawienia Świętych. Ikonostas z 2 poł. XIX w. Dwa współczesne ołtarze boczne. Część ikon z cerkwi z XVI w. znajduje się w Muzeum Historycznym w Sanoku. Dzwonnica murowana typu parawanowego z 1934 r. z figurką Świętego Szymona Słupnika na szczycie. Obok cerkwi dąb 700 letni.


http://www.kosciolydrewniane.pl