Skarby drewnianej architektury sakralnej – odsłona XXXIII

Sanoczek

Cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia NMP z 1863 r. Od 1946 r. kościół rzymskokatolicki pw. MB Królowej Polski.

Cerkiew greckokatolicka p.w. Narodzenia NMP z 1863 r. Gruntownie przebudowana w latach 70 XX w. Od 1946 r. kościół rzymskokatolicki p.w. MB Królowej Polski. Remontowana w latach 90 XX w.

Cerkiew drewniana, konstrukcji zrębowej. Orientowana. Dwudzielna. Prezbiterium mniejsze od nawy, zamknięte prostokątnie z boczną zakrystią. Kruchta od frontu nawy. Dach jednokalenicowy, kryty blachą z ośmioboczną wieżyczką na sygnaturkę w frontowej części nawy. Zwieńczoną hełmem iglicowym z latarnią. Wnętrze wyłożone boazerią. Strop płaski. Chór muzyczny wsparty na dwóch słupach z arkadami. Ołtarz główny i dwa małe ołtarze boczne. Dzwonnica współczesna, metalowa i otwarta.


http://www.kosciolydrewniane.pl