Skarby drewnianej architektury sakralnej – odsłona XXXIII

Lalin

Cerkiew greckokatolicka pw. Świętego Jerzego z 1835 r. Od 1946 r. kościół rzymskokatolicki pw. NMP Królowej.

Cerkiew drewniana, konstrukcji zrębowej. Orientowana. Trójdzielna. Prezbiterium mniejsze od nawy, zamknięte prostokątnie z boczną zakrystią. Babiniec z przedsionkiem od frontu nawy. Dach dwukalenicowy, kryty blachą z sześcioboczną wieżyczką na sygnaturkę. Zwieńczoną blaszanym hełmem stożkowym z latarnią. Wewnątrz stropy płaskie. Chór muzyczny z wybrzuszonym parapetem, wsparty na dwóch filarach. Polichromia figuralna i ornamentalna. Ikonostas z 1 poł. XIX w. Ołtarz główny z XVIII w. Ołtarze boczne późnobarokowe z 1 poł. XIX w. Dzwonnica współczesna, metalowa i otwarta.

http://www.kosciolydrewniane.pl