Skarby drewnianej architektury sakralnej – odsłona XXXII

Bezmiechowa Górna

Drewniana filialna cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Cerkiew zbudowana została w 1830 r.

Cerkiew greckokatolicka p.w. Narodzenia NP Marii z 1830 r. Opuszczona w 1947 r. Od 1968 r. użytkowana przez kościół rzymskokatolicki. Remontowana w 1937, 1954 i 1992 r.

Drewniana cerkiew konstrukcji zrębowej. Orientowana. Trójdzielna, zbudowana w stylu neoklasycystycznym. Prezbiterium mniejsze od nawy, zamknięte prostokątnie z dwoma bocznymi zakrystiami. Wieża konstrukcji słupowej nad babińcem, poprzedzona kruchtą. Kryta dachem namiotowym i zwieńczona wieżyczką z pozorną latarnią. Dach jednokalenicowy, kryty blachą z ośmioboczną wieżyczką na sygnaturkę. Zwieńczona baniastym hełmem blaszanym z pozorną latarnią. Wewnątrz chór muzyczny nadwieszony. Płaskie stropy. Polichromia iluzjonistyczna i figuralna z 2 poł. XIX w. W nawie wizerunek Trójcy Świętej. Ikonostas z przeł. XIX i XX w. Krucyfiks ludowy z XIX w. Współczesne rzeźbione stacje Drogi Krzyżowej. Dzwonnica metalowa.


http://www.kosciolydrewniane.pl