Skarby drewnianej architektury sakralnej – odsłona XXXI

Jureczkowa

Dawna filialna cerkiew greckokatolicka, zbudowana w 1914 r. w Nowosielcach Kozickich i przeniesiona w 1978 r. do Jureczkowej. Od 1978 r. użytkowana jako rzymskokatolicki kościół filialny św. św. Piotra i Pawła.

Pierwotnie w miejscu tym stała cerkiew p.w. Soboru Bogurodzicy z 1897 r. Po wysiedleniu mieszkańców do ZSRR w 1946 r., cerkiew 5 lat później została zniszczona przez pożar. 27 lat później w nocy z 21 na 22 lipca 1978 r. bez zgody ówczesnych władz przeniesiono tu opuszczoną cerkiew z Nowosielec Kozielskich.

Jest to świątynia zbudowana w 1914 r. drewniana, konstrukcji zrębowej, wzniesiona na planie krzyża greckiego, z zamkniętym trójboczne prezbiterium i babińcem poprzedzonym gankiem. Podczas rekonstrukcji świątyni zlikwidowana została wieńcząca ją kopuła, która została zastąpiona wieżyczką. Przeniesioną cerkiew adaptowano na kościół katolicki p.w. Piotra i Pawła.


http://www.polskaniezwykla.pl