Skarby drewnianej architektury sakralnej – odsłona XXXI

Moczary

Cerkiew greckokatolicka pw. Przeniesienia Relikwi Św. Mikołaja. Została zbudowana w 1919 r. na miejscu poprzedniej, wzniesionej w 1754 r.

Cerkiew położona jest w dolinie potoku Głuchy, na końcu drogi wiodącej do Ośrodka Pomocy Społecznej. Za miejscowością Jasień w lewo odchodzi droga lokalna w kierunku Bandrowa, po ok. 3 km znajduje się następne odgałęzienie w kierunku Moczar.

Świątynia ulokowana jest po prawej stronie drogi na końcu wsi, tuż obok a właściwie naprzeciwko ośrodka. Obecnie jest to filia parafii rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Serca NMP w Jasieniu.

Budowlę wzniesiono w 1919 roku na miejscu poprzedniej cerkwi z roku 1754. Jest to obiekt drewniany, orientowany (prezbiterium zwrócone ku wschodowi) o konstrukcji zrębowej, szalowany (w większości poziomo), na planie krzyża łacińskiego.

Prezbiterium jest zamknięte trójbocznie z dwiema przylegającymi zakrystiami. Wokół daszek okapowy. Kopuła osadzona na ośmiobocznym bębnie (tamburze). Pokrycie dachu blachą w kolorze czerwonym ciekawie kontrastuje z brązowymi deskami użytymi do szalunku.

Cerkiew greckokatolicka w Moczarach w roku 1951 w ramach tzw. „prostowania granic” powróciła po kilkuletnim „pobycie” w ZSRR do Polski. W latach 50 osiedleni tu greccy emigranci – komuniści, zdewastowali cerkiew użytkując ją jako magazyn i niszcząc jej wyposażenie. W stanie bardzo daleko posuniętej dewastacji została przekazana w roku 1991 prafii łacińskiej w Jasieniu.

Ogólnie, mimo przeprowadzonego w latach 90 remontu obiekt jest w złym stanie. Obok cerkwi przy drodze znajduje się dzwonnica drewniana o konstrukcji słupowej i ciekawym ażurowym wyglądzie. Zbudowana na planie kwadratu, powstała również w roku 1919.


http://www.twojebieszczady.net