Skarby drewnianej architektury sakralnej – odsłona XXVII

Klimkówka

Kościół pw. św. Michała Archanioła. Świątynię wzniesiono w 1854 r.

Parafia istniała tutaj w XV w. Pierwszy kościół w XVI w., jak wiele świątyń w regionie, zamieniony został na zbór kalwiński. Obecny kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła pochodzi z 1854 r. Zbudowany został według projektu miejscowego majstra ciesielskiego – Floriana Waisa, którego dziełem jest wiele willi w Iwoniczu-Zdroju. Wielokrotnie przebudowany i remontowany.

Jest to kościół drewniany, jednonawowy o konstrukcji zrębowej, nieorientowany. Prezbiterium, mniejsze od nawy, jest zamknięte trójbocznie z zakrystią i kruchtą. Wieża o konstrukcji słupowo-ramowej z kruchtą w przyziemiu i dwoma aneksami po bokach. Dwukondygnacyjna, w górnej części ośmioboczna. Zwieńczona blaszanym, wielobocznym dachem. Dach nad nawą dwukalenicowy, kryty blachą z ośmioboczną wieżyczką na sygnaturkę. Nietypowe są okna o kształcie regularnego ośmioboku.

Wewnątrz stropy płaskie. Polichromia secesyjna pędzla lwowskiego malarza Tadeusza Popiela z 1906 r. Wyposażenie ufundowane przez rodzinę Bobolów pochodzi z wcześniejszego kościoła. Późnobarokowe: ołtarz główny z obrazem Matki Bożej Niepokalanie Poczętej, dwa boczne, chrzcielnica oraz rokokowa ambona pochodzą z XVIII w. W 1995 r. odkryto późnogotycki obraz tablicowy Matki Bożej Apokaliptycznej z 1529 r., który jest pozostałością gotyckiego tryptyku. Pozostałe jego elementy znajdują się w Muzeum Archidiecezjalnym w Przemyślu.

Przy świątyni dzwonnica metalowa z trzema dzwonami oraz ogrodzenie wykonane z kamienia w 1866 r.


https://sad.podkarpackie.travel/