Skarby drewnianej architektury sakralnej – odsłona XXVII

Jałowe

Dawna cerkiew greckokatolicka pw. św. Mikołaja, obecnie kościół rzymskokatolicki. Wzniesiona w 1903 r.

Cerkiew parafialna w Jałowem z 1903 roku, pw. św. Mikołaja, to druga z kolei w tej wsi cerkiew drewniana. Poprzednia, wzniesiona została w roku 1803.

Po 1951r. przez krótki czas użytkowana była przez osadników jako kościół rzymskokatolicki, co doprowadziło do zamknięcia jej przez władze aż do 1971r. W 1970 r mieszkańcy przeszli wokół zaplombowanej cerkwi z cudownym obrazem Matki Bożej Bieszczadzkiej z Jasienia, za co spotkały ich szykany władz administracji państwowej. Od roku 1971 pełni funkcję kościoła rzymskokatolickiego pw. Wniebowzięcia Matki Bożej.

Cerkiew ma budowę zrębową, orientowaną, podbitą gontem, trójdzielną. Prezbiterium zamknięte prostą ścianą z okulusem (okrągłe okienko), od północy przylega do niego zakrystia. Nawa wyższa i szersza – przylega do niej niższy babiniec wraz z przedsionkiem. Trzy części cerkwi są nakryte osobnymi dachami kalenicowymi zwieńczonymi wieżyczkami z krzyżami. Wokół budowli daszek okapowy osłaniający dolne partie zrębu. W nawie sklepienie segmentowe.

W ołtarzu głównym obecnie obraz Wniebowzięcia Matki Bożej, po prawej ikona z Archaniołem Michałem, po lewej wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej. Na północnej ścianie prezbiterium obraz Chrystusa Błogosławiącego z wyobrażeniem rodziny fundatora. W środku pozostały fragmenty (ramy) ikonostasu z 1902r. – resztki tego co nie zostało rozkradzione i zdewastowane w latach 60.Cerkiew położona na wzgórzu, wśród kwitnących wiosną i latem łąk, sprawia fantastyczne wrażenie. Nagrobki na przyległym cmentarzu poddano renowacji w 1993r. przez Nieformalną Grupę Kamieniarzy „Magurycz”.

Na przedłużeniu budynku znajduje się dzwonnica parawanowa, zbudowana z czerwonej cegły oraz kilka nagrobków z początku XXw. Krążą przekazy iż po wojnie mieściła się tutaj kwatera polowa UPA z ziemiankami i podziemnymi lochami.


http://www.twojebieszczady.net