Skarby drewnianej architektury sakralnej – odsłona XXVI

Michniowiec

Zespół cerkiewny – cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia Bogarodzicy, obecnie rzymskokatolicki kościół filialny pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Cerkiew wybudowana w latach 1863 – 1868 r.

Obecna drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia Bogurodzicy, wzniesiona została pomiędzy 1857 a 1868 r. Jednak pierwsza informacja o michniowskim popie pochodzi z 1557 r.

Po wysiedleniach w 1951 r. została zamknięta i planowano jej wykorzystanie w charakterze magazynu zbożowego. W 1962 r. wywieziono ikony oraz pozostały sprzęt cerkiewny do tzw. składnicy ikon w Łańcucie. W 1971 r. cerkiew przejęli i przywrócili do kultu wierni rzymskokatoliccy.

Cerkiew jest orientowana, konstrukcji zrębowej, trójdzielna, oszalowana deskami. Nawa główna na rzucie ośmioboku, co jest próbą nawiązania do rotundy romańskiej. Od zachodu narteks z dostawionym przedsionkiem. Nad prezbiterium, nawą i narteksem kopuły zwieńczone pozornymi latarniami. Nad zakrystią i przedsionkiem dachy dwuspadowe.

Wrażenie wnętrza jest zaskakujące, ale też przygnębiające zarazem za sprawą rozplanowania przez architektów przestrzeni nawy i prytworu. We wnętrzu nad nawą ośmiopolowa kopuła wsparta na słupach. W pozostałych pomieszczeniach znajdują się stropy płaskie. Chór obiega znaczną część prytworu i nawy. Na ścianach, kopule i balustradzie chóru znajdują się współczesne polichromie figuralne wykonane w 1985 r.

Ikonostas, częściowo rozmontowany, ma półkolisty kształt, upodobniony do łuku tęczy, charakterystyczny dla ikonostasów z początku XX w. Wrota diakońskie wykonano z pełnych desek. Carskie wrota zawieszono w prezbiterium. Ikony namiestne umieszczono w nawie, w ołtarzu bocznym − po stronie prawej św. Mikołaja, a po lewej Matkę Bożą z Dzieciątkiem. Poniżej znajduje się scena ofiary Kaina i Abla.

Obok cerkwi stoi dzwonnica zbudowana w 1904 r. Dolna część wieży jest konstrukcji zrębowej, zaś górna słupowo-ramowej. Całość nakrywa dach namiotowy, nawiązujący kształtem do kopuły. Parter dzwonnicy służył jako kostnica. Za dzwonnicą znajduje się cmentarz, na którym można zobaczyć ciekawe piaskowcowe nagrobki.


https://sad.podkarpackie.travel/