Skarby drewnianej architektury sakralnej – odsłona XXIX

Wańkowa

Dawna cerkiew z Ropienki zbudowana w 1726 r. Do Wańkowej przeniesiona w roku 1985. Obecnie parafialny kościół rzymskokatolicki Matki Bożej Różańcowej.

Okazała, drewniana świątynia stojąca we wsi jest dawną cerkwią z Ropienki zbudowaną w roku 1726 i remontowaną na przełomie XIX i XX wieku. Do Wańkowej przeniesiono ją w roku 1985 i po zrekonstruowaniu już jako Parafialny kościół rzymskokatolicki MB Różańcowej służy tutejszym mieszkańcom. Jest to obiekt o konstrukcji zrębowej, trójdzielny, orientowany z ośmioboczną wieżą. Całość oszalowano pionowo deskami.

polskaniezwykla.pl