Skarby drewnianej architektury sakralnej – odsłona XXIX

Sieniawa

Cerkiew Narodzenia Bogurodzicy, obecnie kościół filialny pw. Matki Bożej Częstochowskiej z 1874 r.

Cerkiew greckokatolicka p.w. Narodzenia Bogurodzicy z 1874 r. Od zakończenia wojny do 1953 r. użytkowana jako magazyn. Obecnie kościół rzymskokatolicki p.w. MB Częstochowskiej. Remontowana w 1972 r. – usunięcie dwóch wieżyczek na dachu.

Drewniana cerkiew konstrukcji zrębowej. Nieorientowana, zbudowana wg stylu łemkowskiego typu północno – wschodniego. Trójdzielna. Mniejsze prezbiterium od nawy, zamknięte prostokątnie z boczną zakrystią. Duża kruchta od frontu nawy. Dach jednokalenicowy, kryty blachą z dwoma wieżyczkami. Nad kruchtą ośmioboczna z pierwotnym hełmem, a nad prezbiterium sześcioboczna z latarnią. Wewnątrz stropy płaskie. Chór muzyczny z parapetem wybrzuszonym w części środkowej. Polichromia ornamentalna i figuralna. W nawie na stropie Scena Przemienienia Pańskiego, a w prezbiterium Trójca Święta. Na ścianach postacie Świętych. Ołtarz główny i dwa ołtarze boczne zestawione z dawnego ikonostasu z cerkwi z Daliowej. Dzwonnica murowana z 1847 r. Zbudowana na rzucie kwadratu, zwieńczona blaszanym dachem namiotowym z kopułką.


kosciolydrewniane.pl