Skarby drewnianej architektury sakralnej – odsłona XXIV

Łodyna

Cerkiew greckokatolicka pw. św. Michała Archanioła, wybudowana w 1862 r.

Pierwsze informacje o tutejszej cerkwi pochodzą z rejestru podatkowego z 1589 r. Istniejąca obecnie świątynia – dawna cerkiew greckokatolicka pw. Michała Archanioła − powstała w 1862 r.

Po 1951 r. służyła jako magazyn węgla drzewnego. W 1971 r. przejęta została przez parafię rzymskokatolicką i przeszła gruntowny remont. Obecnie pełni funkcję filialnego kościoła rzymskokatolickiego pw. św. Antoniego.

Jest to świątynia orientowana, trójdzielna, konstrukcji zrębowej, z niewielkim przedsionkiem przed narteksem. Przy prezbiterium zakrystia od strony południowej. Całość świątyni pobita gontem, dach blachą. Wieża szalowana deskami w pionie. Dachy kalenicowe nad każdą częścią konstrukcji. Współcześnie wykonano główne wejście do przedsionka, dawne prowadziło z boku, od strony północnej.

We wnętrzu strop belkowy. Oryginalne polichromie nie ocalały. Z dawnego wyposażenia zachowały się jedynie ikony: Matki Bożej z Dzieciątkiem – Hodegetria, Chrystusa i Chrystusa Pantokratora, umieszczone w neobarokowych ołtarzach bocznych. Dwie pierwsze to ikony namiestne, zaś Pantokrator pochodzi z rzędu Deesis. Ich autorstwo przypisywane jest Illi Decykowi z Sambora, tworzącemu w I poł. XX w.

Przy cerkwi stoi murowana dzwonnica parawanowa z reliefem św. Antoniego.


https://sad.podkarpackie.travel/