Skarby drewnianej architektury sakralnej – odsłona XXIV

Żłobek

Cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia Bogarodzicy, obecnie rzymskokatolicki kościół filialny pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Cerkiew wzniesiona w 1830 r., w 1855 r. dobudowano do niej zakrystię.

Pierwsza cerkiew pw. Narodzenia Matki Bożej w Żłobku wzmiankowana była już w XVI w. Kolejna − poprzedniczka obecnej świątyni – istniała w 1782 r., rozebrano ją przed 1830 r. Znajdowała się w środkowej części wsi, na cyplu pomiędzy potokami – w miejscu tym postawiono w 1914 r. upamiętniający świątynię krzyż żeliwny.

Obecna drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia Bogurodzicy została wzniesiona w 1830 r. Po wysiedleniu ludności w głąb Ukrainy w 1951 r. cerkiew stała pusta. Wykorzystywano ją jako magazyn Lasów Państwowych i składowano tu szyszki. W latach 60. XX w. dokonano jednak konserwacji i zabezpieczenia obiektu. W 1976 r. obiekt przekazano parafii rzymskokatolickiej w Czarnej. Po remoncie w 1977 r. świątynia zaadaptowana została na kościół filialny pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Usunięto wówczas ramę po ikonostasie, ołtarz i kiwot. Zastąpił go ołtarz pochodzący z rozebranej cerkwi w Lutowiskach.

Cerkiew jest orientowana, konstrukcji zrębowej, zewnętrznie dwudzielna, pobita gontem. Prezbiterium prostokątne, z zakrystią od strony północnej. Nawa poprzedzona jest przedsionkiem o konstrukcji słupowo-ramowej. Całość pokrywają dachy kalenicowe, kryte gontem. Nad zakrystią dach pulpitowy. Przy cerkwi stała drewniana dzwonnica parawanowa. Rozebrano ją po 1951 r., zastępując współczesną dzwonnicą szkieletową z niewielkim dzwonem.

We wnętrzu strop płaski. Chór muzyczny nadwieszony. Brak niestety oryginalnego wyposażenia. W Muzeum-Zamku w Łańcucie znajdują się przeniesione ze Żłobka cztery XIX-wieczne chorągwie procesyjne, lichtarze oraz ikona Bogurodzicy z XIX w.


https://sad.podkarpackie.travel/