Skarby drewnianej architektury sakralnej – odsłona XXIII

Krosno

Kościół pw Św. Wojciecha i Matki Boskiej Częstochowskiej. Wzniesiony ok. poł. XV w., konsekrowany w 1460 r.

Drewniany kościół pw. św. Wojciecha wzniesiony został w XV w. za Wisłokiem, na tzw. Przedmieściu Górnym, na miejscu, gdzie według legendy odpoczywał św. Wojciech podczas podróży z Węgier do Prus. Po raz pierwszy wzmiankowany był pod datą 1448. Konsekrowano go w 1460 r. pw. świętych: Jerzego, Wojciecha, Walentego, Dziesięciu Tysięcy Męczenników, Małgorzaty, Heleny i Zofii. Od 1968 r. służył wiernym jako świątynia parafialna pw. św. Wojciecha.

W efekcie szeregu modernizacji i przebudów świątynia zatraciła pierwotny, gotycki charakter. Budynek jest konstrukcji zrębowej, z trójbocznie zamkniętym prezbiterium, do którego dostawiono zakrystię. Przy nawie znajduje się niewielka kruchta. Przykrywa go dach kalenicowy pobity blachą. Ściany oszalowane zostały deskami dość nietypowo − w poziomie, co jest rzadkością na tym terenie.W prezbiterium i nawie znajdują się pozorne sklepienia z zaskrzynieniami. Pod nawą ulokowano kryptę grobową kolatorów − rodziny Łagońskich. W ołtarzu głównym z XVII w. znajduje się grupa Pasji. Obok obrazy św. Stanisława i św. Wojciecha. Ołtarze boczne są późnobarokowe, mają oryginalny kształt owalnych glorii, które podtrzymują aniołowie. Zostały przekazane do tutejszej świątyni z krośnieńskiego kościoła farnego w 1785 r. Zwieńczeniem lewego ołtarza jest rzeźba św. Wojciecha − kopia średniowiecznego dzieła. W antepedium prawego ołtarza późnobarokowa płaskorzeźba przedstawiająca scenę śmierci św. Rozalii. Na ścianach znajduje się kilka obrazów z XVIII w. Zachowały się także gotycka rzeźba św. Zofii z córkami z XVI w. i późnorenesansowa figura Matki Bożej Niepokalanie Poczętej z XVII w. Podczas prac archeologicznych znaleziono tu krzyżyk z X w.


https://sad.podkarpackie.travel/