Skarby drewnianej architektury sakralnej – odsłona XXIII

Równia

Cerkiew greckokatolicka pw. Pokrow Przeświętej Bogarodzicy, obecnie rzymskokatolicki kościół filialny pw. Narodzenia NMP. Świątynia wzniesiona prawdopodobnie na pocz. XVIII w.

Dawną cerkiew greckokatolicką pw. Opieki Bogurodzicy zbudowano w XVIII w. Znajdowała się w niej podobno cudami słynąca ikona Bogurodzicy z Dzieciątkiem w otoczeniu proroków, która w tajemniczy sposób ocalała ze spowodowanego przez Tatarów w 1674 r. pożaru cerkwi smolnickiej.

Do 1951 r. wieś, podobnie jak i okoliczne miejscowości, znajdowała się po stronie radzieckiej. Po przesiedleniu miejscowej ludności na wschód świątynia długo służyła jako magazyn rolniczy. Opuszczona, po kilkunastu latach znalazła się pod opieką konserwatorską, a w latach 60. XX w. poddano ją remontowi. W tym czasie całe wyposażenie zostało przewiezione do Muzeum-Zamku w Łańcucie. W 1972 r. udało się wiernym rzymskokatolickim oficjalnie pozyskać świątynię do stałego kultu. Obecnie służy jako filialny kościół rzymskokatolicki pw. Matki Bożej Wspomożycielki.

Cerkiew w Równi to świątynia orientowana, konstrukcji zrębowej, w górnych partiach obita gontem. Prytwor dwukondygnacyjny, nawa z oktogonalną kopułą na ośmiokątnym, dwusferowym bębnie. Wszystkie trzy człony pokryte są oddzielnymi kopułami, pobitymi gontem. Nad prytworem wyraźnie widać niby-izbicę – pomieszczenie nazywane często górnym babińcem, służące w cerkwiach przed synodem zamojskim jako kaplica z oddzielnym ikonostasem. Cerkiew obiega wydatny gontowy daszek okapowy, wsparty na rysiach. Drzwi z okuciami i zawiasami z XVIII w. zostały wymienione podczas remontu. Znajdują się obecnie na ekspozycji w cerkwi w Bystrem. Tam również eksponowane są dawne schody z tutejszej świątyni, wykonane z jednego kawałka drzewa.


https://sad.podkarpackie.travel/