Skarby drewnianej architektury sakralnej – odsłona XXII

Roztoka

Cerkiew greckokatolicka pw. Pokrow Przeświętej Bogarodzicy w Roztoce wzniesiona w 1936 r. na miejscu starszej cerkwi z 1822 r. Obecnie rzymskokatolicki kościół filialny pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła.

Drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Opieki Matki Bożej została zbudowana w 1936 r. w ukraińskim stylu narodowym, na miejscu starszej poprzedniczki z 1822 r. Obecnie pełni rolę filialnego kościoła rzymskokatolickiego pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

Jest to świątynia trójdzielna, konstrukcji zrębowej, oszalowana deskami w pionie. Nieorientowana, z prezbiterium zwróconym ku zachodowi. Przy prezbiterium dwie oktogonalne zakrystie zwieńczone ośmiopołaciowymi dachami namiotowymi. Przy narteksie ganek kryty dachem okapowym, z ozdobnie wyciętymi zaczepami. Nad centralną częścią kopuła na wysokim oktogonalnym tamburze. Wokół narteksu podcienia wsparte na słupach. Niedawno poddana była gruntownemu remontowi.

Wystrój wnętrza nie zachował się do dziś. Uległ rozgrabieniu po wysiedleniach ludności ukraińskiej w latach 40. XX w.

Nieopodal stare nagrobki stojące przy poprzedniej cerkwi. Jeden z nich lwowskiej roboty z napisem po ukraińsku alfabetem łacińskim jest niestety poważnie uszkodzony. Dzwon zwieszono na belce pomiędzy dwoma wiekowymi lipami.


https://sad.podkarpackie.travel/