Skarby drewnianej architektury sakralnej – odsłona XXII

Chyrowa

Cerkiew greckokatolicka pw. Pokrow Przeświętej Bogarodzicy z 1780 r., obecnie rzymskokatolicki kościół filialny pw. Narodzenia NMP.

Cerkiew pw. Opieki Bogurodzicy w Chyrowej to dawna łemkowska świątynia greckokatolicka pw. Orędownictwa Przenajświętszej Bogurodzicy zbudowana w XVIII w. Obecnie służy jako rzymskokatolicki kościół filialny pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny.

Dokładna data powstania świątyni nie jest znana. Na nadprożu portalu narteksu widnieje inskrypcja 21 czerwca 1780 r. Niemniej uważa się, że nawa, a w szczególności murowane prezbiterium jest starsze i zbudowane zostało w 1707 r. W 1932 r. przeprowadzono gruntowny remont obiektu, a wnętrze wzbogaciło się o nową polichromię.

Po wysiedleniu autochtonów cerkiew została przejęta w 1947 r. przez parafię rzymskokatolicką w Dukli. Nieremontowany budynek popadał w coraz gorszy stan, aż w 1982 r. rozpoczęto jego rozbiórkę. Szczęśliwie jednak prace zostały wstrzymane. W 1983 r. cerkiew została przejęta przez parafię w sąsiedniej Iwli.

Obiekt jest drewniany o konstrukcji zrębowej, orientowany, trójdzielny. Zamknięte półkoliście prezbiterium i sąsiadująca z nim od północy zakrystia są murowane. Wieża nad narteksem drewniana, konstrukcji słupowej. Przed narteksem niewielka kruchta. Nad pseudoizbicą, dachami nawy i prezbiterium znajdują się charakterystyczne, pozorne wieżyczki sygnaturkowe. Nad nawą wielopolowe sklepienie zrębowe.

Na ścianach przetrwały pozostałości polichromii. Zachował się oryginalny rokokowy ikonostas. W barokowym ołtarzu, za zasłoną z obrazem Świętej Trójcy, znajduje się cudowna ikona Matki Boskiej z Dzieciątkiem.

Legenda mówi, że na drzewie pojawiła się ikona Matki Boskiej z Dzieciątkiem, która przywędrowała tu z Węgier. Pomimo licznych prób wywiezienia ikony z powrotem na Węgry, powracała za każdym razem w to samo miejsce. Mieszkańcy zrozumieli przesłanie i dla ikony wybudowano świątynię. Cerkiew w Chyrowej stała się miejscem licznych pielgrzymek.


https://sad.podkarpackie.travel/