Skarby drewnianej architektury sakralnej – odsłona XXI

Wojtkowa

Cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia Bogarodzicy wzniesiona w 1910 r. Obecnie kościół rzymskokatolicki pw. św. Maksymiliana Kolbego.

Tutejsza drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia Bogurodzicy wzniesiona została w 1910 r. w stylu ukraińskiego historycyzmu. Według przekazów miała służyć grekokatolikom i katolikom rzymskim. Powstała w miejscu starszej świątyni z 1752 r.

Po wojnie cerkiew zamieniono na magazyn, co doprowadziło do jej dewastacji. Wyposażenie zostało spalone. Wierni rzymskokatoliccy podjęli w 1963 r. próbę przejęcia świątyni − pierwszą mszę odprawili na cerkiewnym ganku. Władze jednak nie wyraziły zgody i ogrodziły świątynię siatką drucianą. Wówczas zaczęto odprawiać msze na prowadzącym do cerkwi mostku. W 1973 r. obiekt przekazano oficjalnie Kościołowi rzymskokatolickiemu, lecz parafia musiała wykupić 70 ton zmagazynowanego tutaj nawozu. Remontów świątyni dokonano w latach 1973−1974, 1994 oraz 2002. Od czasu przejęcia przez Kościół rzymskokatolicki funkcjonuje jako kościół parafialny pw. św. Maksymiliana.

Świątynia jest orientowana, posadowiona na rzucie krzyża greckiego, konstrukcji zrębowej. Ściany oszalowane deskami w pionie. Prezbiterium zamknięte trójbocznie, z dwiema zakrystiami. Nad narteksem i nawami bocznymi dach dwuspadowy, kalenicowy, nad prezbiterium wielopołaciowy. Nad nawą kopuła wsparta na oktogonalnym tamburze z wyciętymi oknami. Przed narteksem ganek przykryty dachem pulpitowym, wsparty na słupach. Chór wsparty na dwóch profilowanych słupach. Cerkiew należy do tzw. cerkwi nahirniańskich.

We wnętrzu znajdują się cztery ołtarze: główny z XVII w., soborowy i dwa boczne z XIX w.

Na przycerkiewnej dzwonnicy parawanowej wiszą dwa dzwony o imionach Maria i Maksymilian.


https://sad.podkarpackie.travel/