Skarby drewnianej architektury sakralnej – odsłona XX

Kuźmina

Cerkiew greckokatolicka pw. św. Dymitra w Kuźminie, obecnie kościół rzymskokatolicki pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Świątynię wybudowano w 1814 r.

Dawna drewniana cerkiew greckokatolicka pw. św. Dymitra została zbudowana w 1814 r. W czasie II wojny światowej w kopułę trafił pocisk z moździerza. Po wojnie odremontowano cerkiew, nie rekonstruując kopuły.

W latach przedwojennych we współpracy z katolikami rzymskimi dokonano remontu świątyni, a cerkiew miała służyć obu wyznaniom. Jednak w 1938 r. katolicy rzymscy odmówili współużytkowania, co wywołało zamieszki. Spór zakończył się interwencją oddziałów policyjnych i wojska. Cerkiew pozostawała nieczynna do 1941 r. Po wkroczeniu Niemców na tereny sowieckie świątynię ponownie udostępniono miejscowym i funkcjonowała aż do wysiedleń. Po 1947 r. przeszła w użytkowanie Kościoła rzymskokatolickiego i jako kościół funkcjonuje do dziś.

Cerkiew jest orientowana, oszalowana deskami w pionie, z gontowym fartuchem osłaniającym podmurówkę. Zewnętrznie dwudzielna, z zamkniętym trójbocznie prezbiterium oraz zakrystią od północy. Od strony zachodniej dostawiona jest kruchta z niewielką słupowo-ramową wieżą. Dach jednokalenicowy, zwieńczony nad prezbiterium pozorną wieżyczką sygnaturkową. Wieża kryta dachem brogowym.

We wnętrzu stropy płaskie, chór muzyczny wsparty na słupach. Pierwotne wyposażenie nie zachowało się. Ołtarz główny i ołtarze boczne neobarokowe. W ołtarzu głównym Matka Boża Nieustającej Pomocy.


https://sad.podkarpackie.travel/