Skarby drewnianej architektury sakralnej – odsłona XVIII

Blizianka

Cerkiew greckokatolicka p.w. Zaśnięcia NMP z 1870 r. Obecnie kościół katolicki.

Cerkiew greckokatolicka p.w. Zaśnięcia NMP z 1870 r. Od 1945 r. przejęta przez kościół katolicki. Remontowana w 1927 r. po pożarze w 1925 r. i latach 1993 – 94 – wymiana pokrycia dachu i szalunku ścian.

Cerkiew drewniana, konstrukcji zrębowej. Orientowana. Salowa, bez wyodrębnionego z nawy prezbiterium, zamknięta trójbocznie. Kruchta od frontu nawy. Dach jednokalenicowy, kryty gontem z wieżyczką. Zwieńczoną blaszanym hełmem stożkowym z latarnią. Przyziemie cerkwi osłonięte gontowym fartuchem. Wewnątrz chór muzyczny z organami. Polichromia figuralna z 1960 r. W ołtarzu głównym zachowane fragmenty ikonostasu z XVIII w. Cześć wyposażenia przeniesiona do nowego kościoła. Dzwonnica blaszana, otwarta.


http://www.kosciolydrewniane.pl