Skarby drewnianej architektury sakralnej – odsłona XVIII

Hołuczków

Dawna greckokatolicka cerkiew parafialna pw. św. Paraskewy z I poł. XIX w.

Tutejsza świątynia to dawna parafialna cerkiew greckokatolicka pw. św. Paraskewy, pełniąca od czasu wysiedleń do dziś funkcję kościoła filialnego pw. św. Mikołaja parafii w Tyrawie Wołoskiej. Świątynia została wzniesiona w 1858 r. przez miejscowego majstra ciesielskiego Konstantego Mielnika.

Jest budowlą orientowaną, drewnianą, konstrukcji zrębowej, z wieżą o konstrukcji słupowej, oszalowaną deskami w pionie, trójdzielną. Prezbiterium zamknięte trójbocznie, przy nim zaś dwie zakrystie, od północy i południa. Dachy pokryte blachą, nad prezbiterium wielospadowy, nad nawą dwuspadowy, nad wieżą czterospadowy. Nad nawą i wieżą pozorna wieżyczka sygnaturowa, nad babińcem makowiczka. Wieża przedzielona gzymsem profilowanym na dwie kondygnacje. Nad wejściem głównym zadaszenie wykonane podczas remontu w 1902 r. Jest ono pobite blachą z ozdobną wycinanką i dekoracją w formie oka opatrzności.

Podczas ostatniego remontu cerkiew została pomalowana z zewnątrz, co nawiązuje do mody, jaka panowała na wsi pod koniec XIX w. Wówczas na rynku pojawiły się relatywnie tanie, kolorowe farby, co umożliwiało swoiste ozdobienie świątyń.

We wnętrzu płaskie stropy. W nawie głównej przedstawienie Wniebowstąpienia, w narteksie Zwiastowanie. Nawę oddzielono od narteksu profilowaną arkadą o łuku w kształcie oślego grzbietu. Architektoniczny ikonostas pochodzi z 1908 r.

Na drzwiach do obu zakrystii przybito elementy carskich wrót ze starszego ikonostasu, współczesnego cerkwi. Są one ażurowe, z motywem winnej latorośli i dwunastoma tondami z wizerunkami proroków. Na strychu zachowały się luźne fragmenty rzeźbione, również pochodzące ze starszego ikonostasu.


https://sad.podkarpackie.travel/