Skarby drewnianej architektury sakralnej – odsłona XVII

Olchowiec

Greckokatolicka cerkiew pw. Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja, obecnie rzymsko i greckokatolicki kościół filialny pw. św. Mikołaja z 1934 r.

Cerkiew Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja z Myr Licejskich do Bari to parafialna świątynia greckokatolicka, którą zbudowano w 1934 r. Pierwsza cerkiew olchowiecka powstała w 1792 r. Była to, jak wieść niesie, świątynia kupiona i przeniesiona zza węgierskiej granicy. Starą świątynię rozebrano w 1934 r., stawiając obok nowy obiekt, którego w pełni nie ukończono aż do wybuchu wojny.

Cerkiew poważnie ucierpiała podczas działań wojennych jesienią 1944 r. Pocisk artyleryjski trafił w narożnik cerkwi. Ikonostas i duża część wyposażenia spłonęły. Po wojnie mieszkańcy rozpoczęli odbudowę, którą przerwały akcje wysiedleńcze. W 1949 r. cerkiew przejął w użytkowanie Kościół rzymskokatolicki. W 1950 r. w parafianie obronili budowlę przed rozbiórką. Po odwilży 1956 r. dokonano kolejnych napraw świątyni, którą zaczęli wspólnie użytkować katolicy obu obrządków. W 2000 r. po odtworzeniu struktur Kościoła greckokatolickiego budynek cerkwi przeszedł na jej własność.

Cerkiew jest orientowaną świątynią o konstrukcji zrębowej. Dachy kalenicowe, kryte blachą, zwieńczone dwoma pozornymi wieżyczkami sygnaturkowymi. Na nich oraz nad narteksem pozbawionym wieżyczki znajdują się krzyże z kolorowymi szkiełkami. W nawie i prezbiterium sklepienia zwierciadlane, a nad narteksem strop belkowy.

W miejsce ikon namalowanych w 1989 r., olchowszczanie otrzymali do ikonostasu XVIII-wieczne ikony z dawnych cerkwi w Ruszelczycach i Leszczawce.

Obok cerkwi, na potoku Olchowczyk, znajduje się łukowy mostek kamienny z XIX w.


https://sad.podkarpackie.travel/