Skarby drewnianej architektury sakralnej – odsłona XVI

Trzcinica

Kościół parafialny pw. św. Doroty wzniesiony w 1551 r.

Kościół św. Doroty w Trzcinicy został wzniesiony w 1551 r. Zaświadcza o tym data cięta na nadprożu i powtórzona na lewym węgarze portalu południowego. W 1857 r. zbudowano kaplicę Matki Boskiej z dwukondygnacyjną nastawą ołtarzową.

Kościół jest gotycki, jednonawowy, orientowany, konstrukcji zrębowej o łączeniach na zamek kryty czopem. Ściany z ciosanego drewna jodłowego ułożono na dębowej podwalinie. Okna nawy i prezbiterium są zamknięte łukiem w kształcie oślego grzbietu. Wieża słupowo-ramowa z izbicą zakończona ostrosłupowym hełmem, otoczona w przyziemiu otwartymi sobotami.

Więźba dachowa posiada typowe dla gotyku przemiennie zestawione więzary. Pierwotnie kościół posiadał dwa wejścia, od zachodu i południa. Portal południowy zamieniono na arkadę wejściową do kaplicy Matki Bożej. Dwuskrzydłowe drzwi z XV w. w portalu zachodnim zachowały gotyckie okucia kowalskie.

Wewnątrz kościoła zachowała się cenna polichromia – renesansowa z XVI i manierystyczna z XVII w. Najcenniejsze elementy wyposażenia to: ołtarz główny i dwa ołtarze boczne z XVIII w., ambona z II poł. XVIII w. organy z przełomu XVII i XVIII w., gotycka grupa Pasji na belce tęczowej, chrzcielnica z początku XIX w. i nagrobek Stanisława Jabłonowskiego zwieńczony urną w kształcie antycznej wazy z 1806 r. Polichromia renesansowa, m.in. 4-metrowe przedstawienie św. Krzysztofa na północnej ścianie nawy. Manierystyczna polichromia w prezbiterium – Sąd Ostateczny, postacie aniołów z Arma Christi na wschodniej ścianie nawy oraz 12 apostołów i Chrystus na parapecie chóru muzycznego.

Przy kościele stoi figura Matki Boskiej z 1994 r. i dwa stare dęby.


https://sad.podkarpackie.travel/