Skarby drewnianej architektury sakralnej – odsłona XV

Daliowa

Cerkiew grekokatolicka św. Paraskewy z 1933 r.

Cerkiew greckokatolicką w Daliowe zbudowano na miejscu poprzedniej, która spłonęła dwa lata wcześniej. Wybudowali ją cieśle sprowadzeni z Huculszczyzny. Od lat wysiedleń do lat osiemdziesiątych XX wieku budynek był wykorzystywany jako magazyn PGR. Długi czas nie była remontowana, chyliła się ku upadkowi, jednak po zwrocie jej prawowitym właścicielom została odremontowana dzięki finansowej pomocy Łemków ze Stanów Zjednoczonych. Dzięki temu w 1995 roku cerkiew konsekrowano na nowo.

Świątynia drewniana o konstrukcji zrębowej zbudowana na planie krzyża, z dużą kopułą centralną, która nakrywa nawę, w tak zwanym “ukraińskim stylu narodowym”. Dachy bocznych ramion nakrywają dwuspadowe dachy, pokryte blachą. Ściany oszalowane są pionowymi deskami.

W środku jest prawie całkiem pusto, ściany pokrywa drewniana boazeria. Poprzedni ikonostas strawił pożar, nowego nie zdążono postawić z braku pieniędzy przed wybuchem wojny. Zachowane, cenne ikony z poprzedniej cerkwi pochodzące z XV – XVII wieku znajdują się w muzeum narodowym we Lwowie, przekazane tam dwa lata przed spaleniem cerkwi.


https://beskidniski.com.pl