Skarby drewnianej architektury sakralnej – odsłona XV

Święcany

Kościół parafialny pw. św. Anny z 1520 r.

Rzymskokatolicki kościół parafialny pw. św. Anny w Święcanach został wzniesiony w 1520 r. Jan Długosz podaje, że już w latach 60. XV w. istniał w Święcanach kościół parafialny, który prawdopodobnie spłonął. Obecnie zachowana świątynia, zgodnie z tradycją, powstała w 1520 r. (datę tę odnaleziono w XVIII w. na jednym z ołtarzy).

W II poł. XVI w. ściany i strop pokryto polichromią. W XVII w. kościół otoczono sobotami, ufundowano nowe wyposażenie oraz wzniesiono wolnostojącą wieżę-dzwonnicę, którą w późniejszych latach dostawiono do korpusu nawowego. W 1863 r. do północnej ściany nawy dobudowano kaplicę św. Jana Nepomucena, a w latach 70. XIX w. do wieży dodano boczne aneksy. W 1871 r. na starej polichromii wykonana została nowa. W latach 1992–1994 podczas prac konserwatorskich odkryto i odsłonięto XVI-wieczne polichromie na stropie oraz wykonano transfer dekoracji malarskiej Jana Tabińskiego. W 2005 r. poddano konserwacji ołtarz główny, w czasie którego po zdjęciu kilku warstw polichromii otrzymano pierwotną.

Kościół o konstrukcji zrębowej z wieżą konstrukcji słupowo-ramowej. Do nawy dostawiono kaplicę i przedsionek, a od zachodu wieżę o ścianach z niską izbicą nakrytą dachem namiotowym, przechodzącym w ostrosłupowy hełm. Nawa i prezbiterium nakryte są wysokim dachem dwuspadowym, o wspólnej kalenicy z wieżyczką na sygnaturkę z latarnią.

Wnętrze nakryte jest stropem płaskim, w nawie z zaskrzynieniami wspartymi na słupach. Prezbiterium oddzielone jest od nawy belkami – stropową i tęczową. Na tej ostatniej umieszczona jest późnogotycka grupa Pasji z XVI w. Z prezbiterium do zakrystii prowadzi późnogotycki portal zamknięty łukiem w ośli grzbiet.

Wyposażenie wnętrza pochodzi z różnych okresów, od XV do XVIII w. Chór muzyczny malowany w arkady z organami z 1965 r.

Obok świątyni stoi dzwonnica parawanowa z cegły z 1910 r. Kościół ogrodzony jest starym murem z dzikiego kamienia rzecznego z drewnianym płotem i murowanymi kapliczkami.


https://sad.podkarpackie.travel/