Skarby drewnianej architektury sakralnej – odsłona XV

Krempna

Cerkiew greckokatolicka pw. śś. Kosmy i Damiana, obecnie rzymskokatolicki kościół parafialny pw. św. Maksymiliana Kolbego z 1782 r.

Krempna to jedna z najładniej położonych miejscowości w Beskidzie Niskim. Jej szczególną ozdobą jest dawna cerkiew greckokatolicka pw. śś. Kosmy i Damiana, służąca dziś jako kościół rzymskokatolicki pw. św. Maksymiliana Kolbego.

Świątynia zbudowana została w 1778 r. Do postawienia nowego obiektu posłużyły będące jeszcze w dobrym stanie elementy z poprzedniej cerkwi. Data budowy widnieje na zachowanej drewnianej tablicy fundacyjnej. Rok 1783 natomiast znajduje się na zamku w drzwiach narteksu. Pomimo zniszczenia prawie całej wsi w czasie karpackich walk w latach 1914–1915 cerkiew przetrwała bez uszczerbku.

Cerkiew jest orientowana, o konstrukcji zrębowej, trójdzielna, z zakrystią przy prezbiterium. Wieża nad narteksem słupowo-ramowa o ścianach pochyłych, z izbicą. Słupy wieży obejmują narteks. Wokół zachata. Nad nawą i prezbiterium są kopuły namiotowe, dwukrotnie łamane. Na nich neobarokowe pozorne wieżyczki sygnaturkowe, z arkadowaniem pomalowanym na biało i niebiesko.

Wewnątrz świątyni znajduje się kompletny ikonostas wykonany w latach 1835–1836. Carskie wrota są ażurowe ze sceną Zwiastowania i postaciami czterech ewangelistów. Na ścianie nawy zawieszono Deesis ze starszego ikonostasu z tej świątyni datowany na 1664 r. oraz ikony: Mikołaja Cudotwórcy i Opieki Matki. Zostały one zdjęte podczas ostatniego remontu. Nad drzwiami wejściowymi znajduje się drewniana tabliczka fundacyjna. W przedsionku cerkwi znajduje się feretron z figurą Matki Boskiej uważaną za cudowną.

Przed świątynią stoi kamienna figura św. Mikołaja, świetny przykład lokalnej kamieniarki.


https://sad.podkarpackie.travel/