Skarby drewnianej architektury sakralnej – odsłona XL

Jawornik Ruski

Cerkiew św. Dymitra zbudowano w 1882 r. w miejsce starszej cerkwi pod tym samym wezwaniem, istniejącej co najmniej do 1830 r.

Proboszczem tej parafii był ojciec Mychajła Werbyckiego – twórcy melodii ukraińskiego hymnu państwowego, a sam Michał został w niej ochrzczony.
Obok drewnianej cerkwi znajdziemy murowaną trójkondygnacyjną dzwonnicę parawanową, służącą jako brama. Po jej przekroczeniu obejrzeć możemy cerkiew z zewnątrz. Zbudowana została jako konstrukcja zrębowa, trójdzielna: wydłużone prezbiterium zamknięte trójbocznie, szersza kwadratowa nawa i prostokątny babiniec z przedsionkiem. Wszystkie ściany cerkwi szalowane są pionowymi deskami. Każdą z części Cerkwi w Jaworniku Ruskim posiada dachy kalenicowe, kryte blachą, zwieńczone baniastymi hełmami z żelaznymi krzyżami.
Wewnątrz cerkwi znajduje się polichromia o motywach figuralnych i geometrycznych, oraz niemal kompletny ikonostas (brakuje wrót carskich) z końca XIX wieku o wystroju klasycystycznym.
Na przycerkiewnym cmentarzu kilka starych, kamiennych nagrobków, w tym fundatora i dobroczyńcy cerkwi – księdza Teodora Bekiusza, zmarłego w 1837.
Po II wojnie światowej cerkiew była użytkowana przez parafię rzymskokatolicką w Borownicy jako kościół filialny, do czasu zbudowania nowego, murowanego kościoła około 2000, obecnie stoi nieużytkowana. Władze Cerkwi Greckokatolickiej rozpoczęły w 2008 starania o zwrot budynku.


https://www.okiemobiektywu.pl